Diplomerad Massageterapeut L2 Mån/Sön VT-24

Diplomerad Massageterapeut L2 Lör/Sön VT-24

Diplomerad Massör L1 Mån/Tis VT-24

Diplomerad Massör L1 Lör/Sön VT-24

Diplomerad Massör L1 Lör/Sön HT-23

Diplomerad Massageterapeut L2 Lör/Sön HT-23

Diplomerad Massör L1 Mån/Tis HT-23

Avancerad Massageterapeut